Pravidla pro duel 2012

12.11.2012 21:00

 

Pravidla turnaje

Turnaje se může zúčastnit:

·                  plnoletá osoba

·                  zdravotně způsobilá

·                  účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

 

Výzbroj a výstroj, bojiště

Zbraň:

·                  kord, který má historický charakter, osazený sportovní čepelí zakončený kuličkou oblepenou lepicí páskou

 

Oděv a obuv:

·                  Oděv a obuv historického charakteru z období baroka

·                  Pro zachování atmosféry není povoleno bojovat ve sportovním úboru, či obuvi. Historický oděv a obutí, nebrání kvalitnímu šermu

 

Povinné vybavení:

·                  kožená vesta, kožené rukavice, šátek na ochranu krku, ochranná šermířská kukla (budou na půjčení)

 

Bojiště:

Čtverec přibližně  5x5m, vyznačený na zemi, povrch; dřevěné parkety

Rozhodčí:

·                  duel rozhodují 2 rozhodčí

·                  jeden hlavní a jeho pomocník

·                  rozhodčí mají k ruce ještě 2-4 čárové rozhodčí (můžou to být nezaujatí účastníci turnaje) kteří hlídají zásahy a hlavní rozhodčí se jich může v případě nejasnosti optat

·                  v případě hlasování, postraní rozhodčí disponují jedním hlasem

 

Bodování a hierarchie zásahů:

Počet bodů na výhru v duelu: 7

·                  hlava nebo tělo – 3 body

·                  noha nebo ruka – 1 bod

Každý z duelantů má právo si přiznat zásah (po zastavení boje) zvednutím ruky se zbraní. Poslední slovo, má však hlavní rozhodčí.

Souzásah – vzájemný zásah – oboum se započítá tolik bodů, za kolik byl zásah.

Odzbrojení (vypadnutí zbraně z ruky za přispění protivníka): 7 bodů => vítězství v duelu

Když při souzásahu přesáhnou oba duelanti 7 bodovou hranici, vyhrává ten s více body. Pokud mají bodů stejně, následuje „rychlá smrt“

 

Průběh boje:

Duel vyhlašuje hlavní rozhodčí, vyzváním duelantů ke kontrole zbraní, kterou provede on nebo pomocný rozhodčí

 

Dál se duel řídí povely hlavního rozhodčího:

·                  „Na střeh!“

·                  „Připraveni?“

·                  Duelanti odpoví: „ANO / NE

·                  Zaútočit můžou až na povel: „Vpřed !“

·                  Časový limit na jeden duel je 3 minuty. Pokud nebude vítěze, nastaví se 1 minuta a hraje se „rychlá smrt“(na první zásah, v případě souzásahu ten s vyšším bodovým ohodnocením). Pokud se ani tak nerozhodne, vítěz bude určen losem.

·                  Zastavení boje hlasitým zvoláním: „Stop!!!“

 

Boj může zastavit:

·                  hlavní rozhodčí a pomocný rozhodčí

·                  kdokoliv z rozhodčí, či duelantů v případě, že zpozoruje vážné poškození výstroje/výzbroje, nebo když zpozoruje náznak jiného nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění duelantů, rozhodčích, nebo kterékoliv jiné osoby.

·                  Bezdůvodné přerušení boje se trestá napomenutím.

 

Postihy:

Rozhodčí může udělit následující postihy:

l  napomenutí – uděluje hlavní rozhodčí, podle svého uvážení za prohřešky proti šermířské etiketě a neférové chování (např.: hrubost, pasivita v boji, úmyslné narážení do soupeře, urážky, osočování... )

l  postraní rozhodčí může požádat hlavního rozhodčího o udělení napomenutí, pokud na něj duelant slovně, či fyzicky zaútočí nebo pokud zpozoruje nefér chování.

l  trestný bod – uděluje hlavní rozhodčí, za dvě napomenutí, dvě opuštění bojiště po dobu jednoho duelu, nebo jiné závažné prohřešky

l  porážku v duelu – kontumaci – může udělit hlavní rozhodčí v případě, že se duelant včas nedostaví k vyhlášenému duelu, aniž by se hlavnímu rozhodčímu předem náležitě omluvil

l  kontumaci – navrhuje podle svého uvážení hlavní rozhodčí za hrubé chování po dobu duelu (např.: napadení neaktivního duelanta, …) o této kontumaci, musí dát hlasovat. Každý rozhodčí v tomto hlasování má jeden hlas, v případě nerozhodnosti, má hlavní rozhodčí dva.

 

Diskvalifikace z turnaje:

·                  uděluje hlavní rozhodčí automaticky, pokud se duelant nedostaví k třem, vyhlášeným, odloženým, duelům

·                  uděluje hlavní rozhodčí automaticky při zjištění nesouladu s podmínkami turnaje(duelant je pod vlivem drog, nedosáhl věkové hranice, ...)

·                  navrhuje hlavní rozhodčí dle uvážení, při extrémně hrubém chování duelanta a nefér zápolení. Hlasuje se stejně, jako výše při kontumaci.

 

Strategie boje

Povolené:

 ·                  zásah sekem, nebo bodem vedeny přiměřenou silou

·                  použití levoruční dýky, pouze k obraně!

·                  „kryt“ volnou rukou (při nesprávném provedení, může být rozhodčím vyhodnoceno jako zásah. Volná ruka se dá požít k odstranění soupeřovi čepele, je                 zakázáno čepel držet!!! Nedá se použit ke krytí seku)

·                   změna šermující ruky, během duelu

·                  držení zbraně obouručně

·                  otočky

 

Nepovolené:

·                  použití levoruční dýky na útočné prvky

·                  kotouly

·                  podkopávání soupeře

·                  držení soupeře volnou rukou

Použití nepovoleného prvku má za následek neuznání zásahu a napomenutí.

 

Organizace turnaje

Počet kol turnaje: 2(3)

Počet bojišť: 1

 

1. kolo:

·                  Skupiny 4-8 duelantů

·                  boj každý s každým

·                  postupují dva

 

(2. kolo):

·                  rozlosuje se pavouk, tak aby se nestřetli duelanti z jedné výchozí skupiny

·                  vyřaďovací způsob

 

3. kolo

·                Zbývající duelanti, boj každý s každým