Pravidla pro Souboj v uličce

13.11.2009 13:58

Souboje v uličce se účastní 4 šermíři. Název je odvozen od podobnosti střetu v relativně úzké uličce. Bojují proti sobě dva páry duelantů. Druzi v boji stojí bok po boku proti svým soupeřům.

Souboje se může zúčastnit:

·                  plnoletá osoba

·                  zdravotně způsobilá

·                  účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

 

Výzbroj a výstroj, bojiště

Zbraň:

·                  kord, který má historický charakter, osazený sportovní čepelí zakončený kuličkou oblepenou lepicí páskou

 

Oděv a obuv:

·                  Oděv a obuv historického charakteru z období baroka

·                  Pro zachování atmosféry není povoleno bojovat ve sportovním úboru, či obuvi. Historický oděv a obutí, nebrání kvalitnímu šermu

 

Povinné vybavení:

·                  kožená vesta, kožené rukavice, šátek na ochranu krku, ochranná šermířská kukla (budou na půjčení)

 

Bojiště:

Obdélník 4x10m, vyznačený na zemi, povrch; dřevěné parkety

Rozhodčí:

· duel rozhodují 2 rozhodčí

· stojí proti sobě a každý kontroluje jednu stranu bojiště

· rozhodčí mají k ruce ještě 2-4 čárové rozhodčí (můžou to být nezaujatí účastníci turnaje) kteří hlídají zásahy a hlavní rozhodčí se jich může v případě nejasnosti optat

· v případě hlasování, postraní rozhodčí disponují jedním hlasem, každý z rozhodčí pak dvěma, pokud se neshodnou platí vyšší zásah, v nerozhodných případech los.

 

 

Bodování a hierarchie zásahů:

Každý bojovník má na začátku boje 7 „životů“ (zásahových bodů) pokud o ně přijde je vyřazen ze souboje a opouští bojiště:

Zásah hlavy nebo těla – ztráta 3 zásahových bodů

Zásah nohy nebo ruky – ztráta 1 zásahového bodu

Vykročení celou šlapkou nohy mimo vyznačené bojiště – ztráta 1 zásahového bodu

Každý z duelantů má právo si přiznat zásah (po zastavení boje) zvednutím ruky se zbraní. Poslední slovo, má však hlavní rozhodčí.

Souzásah – vzájemný zásah – nikomu se nezapočítá zásahový bod

Odzbrojení (vypadnutí zbraně z ruky za přispění protivníka): ztráta 7 zásahových bodů => vyřazení ze souboje

Průběh boje:

Duel vyhlašují hlavní rozhodčí, vyzváním duelantů ke kontrole zbraní

Duel se řídí povely hlavního rozhodčího:

                  „Na střeh!“

                  „Připraveni?“

                  Duelanti odpoví: „ANO / NE

                  Zaútočit můžou až na povel: „Vpřed !“

                  Oba z rozhodčích zastavují boj v případě zaznamenání zásahu

                  Zastavení boje hlasitým zvoláním: „Stop!!!“

 

 

Vítězství v boji:

Vítězství je dosaženo vyřazením soupeřící dvojice

Boj může zastavit:

·                  hlavní rozhodčí

·                  kdokoliv z rozhodčí, či duelantů v případě, že zpozoruje vážné poškození výstroje/výzbroje, nebo když zpozoruje náznak jiného nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění duelantů, rozhodčích, nebo kterékoliv jiné osoby.

·                  Bezdůvodné přerušení boje se trestá napomenutím.

 

 

Postihy:

Rozhodčí můžou udělit následující postihy:

napomenutí – udělují hlavní rozhodčí, podle svého uvážení za prohřešky proti šermířské etiketě a neférové chování (např.: hrubost, pasivita v boji, úmyslné narážení do soupeře, urážky, osočování... )

postraní rozhodčí může požádat hlavního rozhodčího o udělení napomenutí, pokud na něj duelant slovně, či fyzicky zaútočí nebo pokud zpozoruje nefér chování.

ztrátu zásahového bodu – uděluje hlavní rozhodčí, za dvě napomenutí, nebo jiné závažné prohřešky

porážku v souboji – kontumaci – můžou udělit hlavní rozhodčí v případě, že se bojovníci včas nedostaví k vyhlášenému souboji v dostatečném počtu, aniž by se hlavním rozhodčím předem náležitě omluvil

kontumaci – navrhuje podle svého uvážení hlavní rozhodčí za hrubé chování po dobu souboje (např.: napadení neaktivního bojovníka, …) o této kontumaci, musí dát hlasovat. Každý rozhodčí v tomto hlasování má jeden hlas, v případě nerozhodnosti, rozhodne los.

 

Diskvalifikace z turnaje:

- udělují hlavní rozhodčí automaticky, pokud se duelant nedostaví k třem, vyhlášeným, odloženým, duelům

- udělují hlavní rozhodčí automaticky při zjištění nesouladu s podmínkami turnaje(duelant je pod vlivem drog, nedosáhl věkové hranice, ...)

- navrhují hlavní rozhodčí dle uvážení, při extrémně hrubém chování duelanta a nefér zápolení. Hlasuje se stejně, jako výše při kontumaci.

 

Strategie boje

Povolené:

- použití levoruční dýky, pouze k obraně!

„kryt“ volnou rukou (při nesprávném provedení, může být rozhodčím vyhodnoceno jako zásah. Volná ruka se dá požít k odstranění soupeřovi čepele, je zakázáno čepel držet!!! Nedá se použit ke krytí seku)

- Změna šermující ruky, během duelu

- držení zbraně obouručně

- otočky

 

Nepovolené:

- použití levoruční dýky na útočné prvky

- kotouly

- podkopávání soupeře

- držení soupeře volnou rukou

Použití nepovoleného prvku má za následek neuznání zásahu a napomenutí.

 

Organizace turnaje

Počet kol turnaje: 1

Počet bojišť: 1

Bojuje každá dvojice s každou.

Vítězství v turnaji získá dvojice, která porazí největší množství ostatních dvojic. V případě nerozhodnosti nastává finálový souboj