Pravidla turnaje 2014

26.10.2014 11:00

Pravidla turnaje

Turnaje se může zúčastnit:

 • plnoletá osoba
 • zdravotně způsobilá
 • účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

 

Výzbroj a výstroj, bojiště

Zbraň:

 • kord, který má historický charakter, osazený sportovní čepelí zakončený kuličkou oblepenou lepicí páskou

 

Oděv a obuv:

 • Oděv a obuv historického charakteru z období baroka
 • Pro zachování atmosféry není povoleno bojovat ve sportovním úboru, či obuvi. Historický oděv a obutí, nebrání kvalitnímu šermu

 

Povinné vybavení:

 • kožená vesta, kožené rukavice, šátek na ochranu krku, ochranná šermířská kukla (budou na půjčení)

 

Bojiště:

Ring ohraničený bezpečnými řetězy a sloupky, povrch; dřevěné parkety

Rozhodčí:

 • duel rozhodují 2 rozhodčí
 • jeden hlavní a jeho pomocník
 • rozhodčí mají k ruce ještě 2-4 čárové rozhodčí (můžou to být nezaujatí účastníci turnaje) kteří hlídají zásahy a hlavní rozhodčí se jich                         může v případě nejasnosti optat
 • v případě hlasování, postraní rozhodčí disponují jedním hlasem

 

Bodování a hierarchie zásahů:

Počet bodů na výhru v duelu: určen pro každé kolo

 • hlava nebo tělo – 3 body
 • noha nebo ruka – 1 bod

Každý z duelantů má právo si přiznat zásah (po zastavení boje) zvednutím ruky se zbraní. Poslední slovo, má však hlavní rozhodčí.

Souzásah – vzájemný zásah – oboum se započítá tolik bodů, za kolik byl zásah.

Odzbrojení (vypadnutí zbraně z ruky za přispění protivníka): (5)7bodů => vítězství v duelu

Když při souzásahu přesáhnou oba duelanti bodovou hranici pro vítězství v duelu, vyhrává ten s více body. Pokud mají bodů stejně, následuje „rychlá smrt“

 

Průběh boje:

Duel vyhlašuje hlavní rozhodčí, vyzváním duelantů ke kontrole zbraní, kterou provede on nebo pomocný rozhodčí. Duelanti poté nastoupí proti sobě k okraji protilehlých rohů.

 

Dál se duel řídí povely hlavního rozhodčího:

 • „Na střeh!“
 • „Připraveni?“
 • Duelanti odpoví: „ANO / NE
 • Zaútočit můžou až na povel: „Vpřed !“
 • Časový limit na jeden duel je 3 minuty. Pokud nebude vítěze, nastaví se 1 minuta a hraje se „rychlá smrt“(na první zásah, v případě                             souzásahu ten s vyšším bodovým ohodnocením). Pokud se ani tak nerozhodne, vítěz bude určen losem.
 • Zastavení boje hlasitým zvoláním: „Stop!!!“

 

Boj může zastavit:

 • hlavní rozhodčí a pomocný rozhodčí
 • kdokoliv z rozhodčí, či duelantů v případě, že zpozoruje vážné poškození výstroje/výzbroje, nebo když zpozoruje náznak jiného                                 nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění duelantů, rozhodčích, nebo kterékoliv jiné osoby.
 • Bezdůvodné přerušení boje se trestá napomenutím.

 

Postihy:

Rozhodčí může udělit následující postihy:

 • napomenutí – uděluje hlavní rozhodčí, podle svého uvážení za prohřešky proti šermířské etiketě a neférové chování (např.: hrubost, pasivita v boji, úmyslné narážení do soupeře, urážky, osočování, úmyslné sabotování turnaje a nevhodné vtipy ... )
 • postraní rozhodčí může požádat hlavního rozhodčího o udělení napomenutí, pokud na něj duelant slovně, či fyzicky zaútočí nebo pokud zpozoruje nefér chování.
 • trestný bod – uděluje hlavní rozhodčí, za dvě napomenutí, dvě opuštění bojiště po dobu jednoho duelu, nebo jiné závažné prohřešky
 • porážku v duelu – kontumaci – může udělit hlavní rozhodčí v případě, že se duelant včas nedostaví k vyhlášenému duelu, aniž by se hlavnímu rozhodčímu předem náležitě omluvil
 • kontumaci – navrhuje podle svého uvážení hlavní rozhodčí za hrubé chování po dobu duelu (např.: napadení neaktivního duelanta, …) o této kontumaci, musí dát hlasovat. Každý rozhodčí v tomto hlasování má jeden hlas, v případě nerozhodnosti, má hlavní rozhodčí dva.

 

Diskvalifikace z turnaje:

 • uděluje hlavní rozhodčí automaticky, pokud se duelant nedostaví k třem, vyhlášeným, odloženým, duelům
 • uděluje hlavní rozhodčí automaticky při zjištění nesouladu s podmínkami turnaje(duelant je pod vlivem drog, nedosáhl věkové hranice, ...)
 • navrhuje hlavní rozhodčí dle uvážení, při extrémně hrubém chování duelanta a nefér zápolení. Hlasuje se stejně, jako výše při kontumaci

 

Strategie boje

Povolené:

 • zásah bodem, nebo sekem, vedený přiměřenou silou
 • použití levoruční dýky, pouze k obraně!
 • „kryt“ volnou rukou (při nesprávném provedení, může být rozhodčím vyhodnoceno jako zásah. Volná ruka se dá požít k odstranění soupeřovi čepele, je zakázáno čepel držet!!! Nedá se použit ke krytí seku)
 • Změna šermující ruky, během duelu
 • držení zbraně obouručně
 • otočky

 

Nepovolené:

 • použití levoruční dýky na útočné prvky
 • kotouly
 • podkopávání soupeře
 • držení soupeře volnou rukou

Použití nepovoleného prvku má za následek neuznání zásahu a napomenutí.

 

Organizace turnaje

Počet kol turnaje: 3

Počet bojišť: 1

 

1. kolo:

 • 3 skupiny po 5 duelantech
 • boj každý s každým
 • postupují dva ze skupiny
 • body na vítězství: 5

 

2. kolo:

 • dvě skupiny po třech
 • boj každý s každým
 • postupují 2 ze skupiny
 • body na vítězství: 5

 

3. kolo

 • jedna skupina
 • boj každý s každým
 • body na vítězství: 7

 

Hodnocení:

Kola se vyhodnocují podle následujících indexů:

 1. V/Z
 2. DZ – OZ
 3. DZ
 4. Los

V= vítězství, Z= zápasy, DZ= dané zásahy, OZ= obdržené zásahy.